Check Point Van Sriti

Senarai lokasi menunggu pelajar

KBD8065

  1. 7.15 pagi: PASTI Al-Husna, Jalan Rompin Lama, Pekan.

VAL8254

  1. 7.10 pagi: PASTI Al-Furqan, Perumahan Dato Shahbandar.

TCA2902

  1. 7.00 pagi: PASTI At-Taufiq, Pulau Serai.