Visi , Misi Dan Objektif

VISI

Melahirkan Generasi Soleh Pintar Rabbani & Murabbi

MISI

Memberikan pendidikan peringkat rendah berasaskan kurikulum integrasi meliputi tahfiz, fardhu ain dan fardhu kifayah melalui persekitaran yang kondusif

OBJEKTIF

  1. Menawarkan pakej pendidikan berteraskan Islam di peringkat sekolah rendah kepada anak-anak rakyat di Malaysia
  2. Menyediakan pendidikan bersepadu sebagai kesinambungan daripada institusi prasekolah PASTI
  3. Mendidik generasi Islam bagi melahirkan insan yang beriman, berakhlak dan berilmu serta memahami Islam sebagai agama yang lengkap dan syumul
  4. Melahirkan generasi muda Islam sebagai petugas dan pemimpin umat Islan akan datang